Privacy

 1. Ewa Łusiak, Adrian Łusiak Spółka cywilna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wspólnej 8 (91-464), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7262668814, REGON 368773079 (Administrator) jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) i przestrzega zasad prywatności osób fizycznych (dalej „Klient/Klienci”) korzystających z usług Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.redifashion.com (dalej: „Sklep Internetowy”)

 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Klientów uzyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu w jakim zostały powierzone przez Klienta Administratorowi tj. w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:

  • świadczenia za jego pośrednictwem usług elektronicznych,

  • marketingu usług świadczonych przez Administratora,

  • obsługi procesu Rejestracji (założenie przez Klienta konta użytkownika za pomocą Formularza Rejestracji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego),

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,

  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,

  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,

  • dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów

  • zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klientów właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również partnerom handlowym, w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Klientów. Poza przypadkami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe Klientów nie będą przez Administratora ujawniane żadnym innym osobom trzecim.

 5. Dane w Formularzu Zamówienia oraz w Formularzu Rejestracji Klient podaje dobrowolnie.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiani lub usuwania.

 7. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Menu

Click for more products.
No produts were found.