Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

  • DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  • PODDZIAŁANIE: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand
  • TYTUŁ PROJEKTU: Dynamizacja promocji marki produktowej Redi Fashion poprzez ekspansję konkurencyjności na perspektywicznych rynkach zagranicznych
  • NUMER UMOWY: POIR.03.03.03-10-0011/19-00

 

EWA ŁUSIAK ADRIAN ŁUSIAK SPÓŁKA CYWILNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dynamizacja promocji marki produktowej Redi Fashion poprzez ekspansję konkurencyjności na perspektywicznych rynkach zagranicznych”.

Celem projektu jest udział spółki w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży MODA POLSKA, z zamiarem promowania marki produktowej, jaką jest Redi Fashion – linia modowa, obejmująca odzież dla współczesnej kobiety, mającej szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Realizacja działań promocyjnych umożliwi wykorzystanie nowych szans rozwoju eksportu oraz zaowocuje dywersyfikacją terytorialną prowadzonej działalności, zdobyciem nowych kontaktów międzynarodowych i pojawieniem się znacznego udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej.

Całkowita wartość projektu: 303 800,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 258 230,00 PLN.