1. Ewa Łusiak, Adrian Łusiak Spółka cywilna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wspólnej 8 (91-464), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7262668814, REGON 368773079 (Administrator) jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) i przestrzega zasad prywatności osób fizycznych (dalej „Klient/Klienci”) korzystających z usług Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.redifashion.com (dalej: „Sklep Internetowy”)

2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Klientów uzyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu w jakim zostały powierzone przez Klienta Administratorowi tj. w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:
  • świadczenia za jego pośrednictwem usług elektronicznych,
  • marketingu usług świadczonych przez Administratora,
  • obsługi procesu Rejestracji (założenie przez Klienta konta użytkownika za pomocą Formularza Rejestracji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego),
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,
  • dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klientów właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również partnerom handlowym, w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Klientów. Poza przypadkami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe Klientów nie będą przez Administratora ujawniane żadnym innym osobom trzecim.

5. Dane w Formularzu Zamówienia oraz w Formularzu Rejestracji Klient podaje dobrowolnie.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiani lub usuwania.

7. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

8. "Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.”

9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.